PRISER

2021-05-04T10:53:22+01:00

Vi använder oss utav fasta priser, enligt en 'trappstegsmodell', enligt nedanstående bokföringspaket. Detta för att alla ska ha en ganska bra uppfattning om era utgifter för bokföringen. Ofta varierar antal verifikat månadsvis, och prisskillnaden och vi följer listpriset månadsvis. Notera dock att priserna gäller bokföring i verifikat, om företaget använder sig av fakturametoden och reskontra, [...]