Nya reglerna för representation: Vad är avdragsgillt?

Detta har hänt med representationsreglerna

Det generella avdraget för måltider om 90 kr per person är slopat. För enklare förtäring av ringa värde medges dock avdrag. Dvs. förtäring som inte ersätter en måltid, exempelvis fika eller dryck och tilltugg (dock ej öl, vin och sprit). Enligt Tholin & Larsson har Skatteverket inte angett någon beloppsgräns och de tolkar det som att upp till 60 kr gäller, utifrån tidigare beloppsregler för enklare förtäring.

De nya reglerna för avdragsrätt vid representation gäller från 1 januari 2017 (förutsatt att ditt företags räkenskapsår börjar då eller senare).

”Vi börjar väl med en kopp kaffe?” Enklare förtäring är fortfarande inkomskattemässigt avdragsgillt.

Du får fortfarande göra avdrag för ingående moms

Det som fortfarande går att göra avdrag för är ingående moms för måltider i samband med representation (numera samma belopp oavsett om det är intern eller extern representation). Ditt bolag måste bedriva momspliktig verksamhet, annars bokför du allt som icke-avdragsgill kostnad i företagets redovisning.

Upp till en kostnad av 300 kr exklusive moms får hela momsbeloppet beräknas och dras av. Om kostnaden för måltiden exklusive moms överstiger 300 kr per person kan du välja att beräkna avdragsgill moms, eller att dra av en schablonsumma om 46 kr per person.

Ovan gäller om alkoholhaltig dryck har serverats. I andra fall är avdragsgill moms max 36 kr, vilket helt enkelt motsvarar vanlig moms för serverad mat (300×0,12=36).

Vid beräkning är det totalkostnaden dividerat med antalet deltagare som används för att avgöra om gränsvärdet 300 kr per person uppnåtts eller ej. Det spelar alltså ingen roll om någon i sällskapet äter för 200 kr och någon annan för 3000 kr.

Dricks ingår inte i underlaget för momsberäkning. Det är en icke-avdragsgill kostnad.

Bjuder du på en god måltid mitt i avtalsförhandlingen, med omedelbar koppling till din verksamhet? Inte längre avdragsgillt.

Exempel på beräkning av avdragsgill ingående moms vid representationsmåltider

Exempel 1 (under 300 kr per person)
Tio personer äter nedanstående måltid

Mat 1 890 kr
Vin 700 kr
Moms 401,80 kr
Total 2 991,80 kr

Total kostnad per person exklusive moms: 259 kr
För denna måltid kan du alltså dra av 401,80 kr (dvs. hela momsen).

Exempel 2 (över 300 kr per person)
Tio personer äter nedanstående måltid.

Mat 5 900 kr
Vin 4 200 kr
Moms 1 758 kr (Mat 708 kr, Alkohol 1 050 kr)
Total 11 858 kr

Total kostnad per person exklusive moms: 1 010 kr

Beräkning

Du får beräkna och dra av moms för 300 kr per person. I exemplet hade vi 10 personer. Underlag för beräkning av moms blir då 10×300=3000.

Eftersom momssatserna för serverad mat och alkohol är olika måste man först beräkna hur stor del av kostnaden som utgörs av mat respektive alkohol (s.k. proportionering). Dividera respektive kostnad med totalkostnaden.

Mat: 5900 / (5 900 + 4 200) ≈ 58,4%
Alkohol: 4200 / (5 900 + 4 200) ≈ 41,6%

Moms för mat 3000 x 0,584 x 0,12 = 210,24 kr
Moms för alkohol 3000 x 0,416 x 0,25 = 312 kr
Total avdragsgill moms enligt beräkning = 522,24 kr

Notera: Det är MOMSEN som är avdragsgill – inte resterande kostnaden

Schablon

Total avdragsgill moms enligt schablon = 460 kr

I det här exemplet är det mer fördelaktigt att använda beräkningen. Men frågan är om det är värt besväret för så små summor.

Se även skatteverkets exempel här »

Övrigt oförändrat

Underhållning och aktiviteter till en kostnad upp till 180 kr exklusive moms är fortfarande avdragsgilla i samband med representation. Du drar då av hela kostnaden och hela ingående momsen för detta. Men man måste, som sagt, motivera eventet där namn och representerat företag ska finns med, samt syfte med eventet.

Men värt att repetera – Vad är godtagbart som representation?

Vad som anses vara avdragsgill extern representation är inte helt tydligt i lagen eller i Skatteverkets rekommendationer. Det vi har att gå på är att utgifterna ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och ingå som ett led i affärsförhandlingar.

”Vi ses väl om en månad och äter lunch som vanligt?” Inte avdragsgillt.

Många företagare har en lite för vidsynt inställning till vad som är extern representation.

Det rör sig många gånger om en skattepliktig arbetslunch, exempelvis besök av befintliga kunder där man äter lunch i syfte att hålla en bra relation och stämma av lite. Den typen av kostnader är mer löpande kundvård än affärsförhandlingar och bör bokföras som ej avdragsgill extern representation.

Den interna representationen brukar sällan vara problematisk. Man går ut och gör någon aktivitet tillsammans och äter. Avdrag sker enligt guiden ovan.

Glöm inte att bifoga en deltagarförteckning i bokföringen, oavsett om det gäller intern eller extern representation.