Vi använder oss utav fasta priser, enligt en ’trappstegsmodell’, enligt nedanstående bokföringspaket. Detta för att alla ska ha en ganska bra uppfattning om era utgifter för bokföringen. Ofta varierar antal verifikat månadsvis, och prisskillnaden ligger på ca 200 kr mellan varje ”bokföringspaket”.

Notera dock att priserna gäller bokföring i verifikat, om företaget använder sig av fakturametoden och reskontra, så höjs priset med 30%. Detta gör vi för att det tar längre tid med kund-och leverantörsreskontra, och normalt borde det vara timpris på den bokföringen, men vi avstår ifrån det och lägger istället bara på en procentsats, som kan motsvara en-två timmars extra arbete, istället för kanske 4-5 timmars debitering.

Bokföringspaket 1

1 – 30 verifikat/mån
  • EF 700 kr/mån

Bokföringspaket 2

31 – 60 verifikat/mån
  • EF 900 kr/mån

Bokföringspaket 3

61 – 90verifikat/mån
  • EF 1200 kr/mån

Bokföringspaket 4

91 – 120verifikat/mån
  • EF 1500 kr/mån

Bokföringspaket 5

121 – 200verifikat/mån
  • EF 2400 kr/mån

Bokföring månadsvis inkl moms-och arbetsgivardeklarationer

Årspris för enskilda firmor

1 – 200 verifikationer på ett år 7 000 kr
201 – 400 verifikationer 8 000 kr
401 – 600 verifikationer 9 500 kr
601 – 800 verifikationer 11 000 kr

Löner

 Vi sköter lönekörningar med underlag som du tillhandahåller oss, med lönespecifikation som skickas hem till den anställde och vi sänder dig en utbetalningsorder i mitten av månaden på den exakta summa som ska betalas ut till respektive anställd. Vi håller också reda på kontrolluppgifter som ska sändas till Skatteverket i början varje år: 150 kr/mån per anställd.

För att momsdeklarationen skall bli klar i tid behöver vi få underlagen senast 2 veckor (månadsmoms) alternativt 3 veckor (tremånadersmoms) innan deklarationens inlämningsdatum.

Faktureringsservice

Vi upprättar faktura enligt ditt underlag, vi mejlar den till er och sen får ni skicka den vidare till er kund. Vill ni att vi postar till kund så ingår porto, papper och vanligt vitt kuvert i priset. Om du vill använda särskilda kuvert med tryck får du stå för dessa. Pris från 70 kr/faktura.

Rekvirering till Arbetsförmedlingen

Om ni har anställda med Nystartsjobb behöver ni varje månad rapportera till AF. Om ni vill att vi sköter detta tar vi en liten summa för det: 95 kr/ anställd per månad

ATG och Svenska Spel

Om ni förmedlar spel och lotter så tar vi 500 kr extra för den månatliga bokföringen, oavsett ovanstående paketpriser.

Detta ingår inte i ovanstående angivna priser

Sortering av material. Detta timdebiteras. Spara pengar och sortera dina verifikat själv. Det gör du enkelt genom att lägga allt i datumordning. Timpriset för sortering är 500 kr/tim. Lägsta debiterad tid är 30 min per gång. Om underlagen är väldigt osorterade, och detta upprepar sig varje månad, då gäller inte paketpriserna längre, utan vi kör helt på timdebitering även på bokföringen inkl sortering med 500 kr/tim